Maraska park po prijašnjem planu nije bio provediv
Srijeda, 03 Ožujak 2010
 

Maraska park po prijašnjem planu nije bio provediv

Piše: Vanja Mirčeta
02.03.2010.

Pokazalo se da su neki vlasnički dijelovi na određenim parcelama jednostavno tako složeni da ih nije moguće riješiti u dogledno vrijeme, ističe Bašić * Uređenje Đige, hotelsko kupalište te javno gradsko kupalište moći će se nezavisno uređivati i realizirati kao autonomne funkcionalne i oblikovane cjeline.


Na tržištu nema interesa za velike stambene prostore u nizu,
rekao je arhitekt Nikola Bašić
Foto: Ivan JAMIČIĆ
 
 U Velikoj vijećnici Grada Zadra jučer je održana prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija «Maraska park» u Zadru, o čemu je odluku donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra. U ime projektantske tvrtke Marina projekt d.o.o. arhitekt Nikola Bašić obrazložio je kako su se određene izmjene i dopune Plana napravile isključivo samo radi provedivosti istoga:.....
 
vidi-opširnije>

- Svi elementi plana koji određuju njegove prostorne, te infrastrukturne elemente ostaju identični. Stanovite promjene uvode se u parcelaciji kako bi se plan mogao provesti jer se pokazalo da su neki vlasnički dijelovi na određenim parcelama jednostavno tako složeni da ih nije moguće riješiti u dogledno vrijeme. Radi se stanovita korekcija rubne geometrije određenih parcela, tako da plan bude provediv, pri čemu se ništa od elemenata izvornog plana, u smislu sadržaja, uvjeta i načina gradnje, iskoristivosti parcela, površine građenja, itd. ne mijenja.

Jedina promjena koja nije vezana samo uz parcelu već za samu zgradu, odnosi se na gradnju predviđenog stambenog niza te javne garaže u dvije podrumske etaže, odnosno suterenske etaže. Sadašnji tržišni uvjeti pokazali su da je takva ambicija, odnosno planiranje tako velikih stambenih prostora u nizu, gdje se radilo o troetažnim stambenim zgradama, 8 jedinica u nizu, nezanimljiva. Odnosno, na tržištu nema interesa za takav projekt stambene ponude. Unutar tih volumena i u istoj površini umjesto stambenih zgrada u nizu organizirani su stanovi u kojima je svaka od troetažnih jedinica podijeljena u tri manja stana. Zbog toga je promjena izvršena, a s obzirom da je tako ta parcela smanjena onda je i ta zgrada smanjena proporcionalno veličini parcele, a prema uvjetima koji inače uređuje ovaj Detaljni plan, naglasio je Bašić.

Bašić je ukazao i na parcelizaciju dijela predviđenog za gradnju kupališta radi olakšanog etapnog uređivanja.

- Drugi element koji proizlazi iz provedivosti plana je parcela na kojoj je predviđena gradnja kupališta, koja se nalazi na pomorskom javnom dobru koja je bila jedinstvena parcela, sada smo je podijelili na tri parcele da bi se taj dio javnog prostora mogao etapno uređivati. Svaki sadržaj koji je tu predviđen, uređenje Đige, hotelsko kupalište te javno gradsko kupalište, sada se svaka od tih cjelina može uređivati i realizirati kao nezavisna i autonomna funkcionalna i oblikovana cjelina. Time se želi olakšati provedivost plana, istaknuo je Bašić.

Na pitanje Nives Kozulić, ravnateljice Zavoda za urbanizam Zadarske županije, hoće li broj parkirališnih mjesta zadovoljiti nove uvjete u Planu, Bašić je odgovorio kako broj parkirališnih mjesta u svakom pogledu zadovoljava uvjete koje propisuje Prostorni plan uređenja grada Zadra, te kako u većem dijelu ostaju namijenjena javnom korištenju, a to se prvenstveno odnosi na zgradu koja je doživjela određene preinake, a u čijem se suterenu planira izgradnja javne garaže namijenjene javnom korištenju te za korisnike hotela Maraska.

Kozulić je zanimalo i da li će izmjene u vlasničkoj strukturi utjecati na javne prostore za koje je Grad zainteresiran, prometnice te zelene površine, na što je Bašić odgovorio kako sve površine javnog karaktera ostaju u istoj namjeni i sadržaju, te se neće mijenjati niti reducirati.

Izvor:ZL,02.03.2010,Vanja Mirčeta

Maraska park po prijašnjem planu nije bio provediv - Zadarski list 

Bašić je usput promjenio i nezanimljiv niz zgrada - Vijesti - 057info - Zadar  [komentari !]


Komentari korisnika  RSS feed komentara
 

Prosječna ocjena korisnika

 

Nema komentara

Dodajte Vaš komentarmXcomment 1.0.6 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved